PLURAFAC LF 221


PLURAFAC LF 221
PLURAFAC LF 221


ÜRÜN AÇIKLAMASI:

 

Tanımı

:Düşük köpüklü non-iyonik sıvı yüzey aktifler.

 

Spesifikasyonlar:

 

Plurafac

LF 120

LF 132

LF 221

LF 224

LF 400

LF 403

LF 404

LF 431

LF 500

LF600

LF

1430

Konsantrasyon %

Ca.100

Ca.100

Ca.95

Ca.100

Ca.100

Ca.100

Ca.100

Ca.100

Ca.100

Ca.100

Ca.100

Su içeriği %

-

-

Ca.5

-

-

-

-

-

-

-

-

Bulanma noktası, oC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* BDG’de

Ca.43

Ca.30

Ca.43

Ca.27

Ca.46

Ca.41

Ca.45

Ca.38

Ca.32

Ca.57

Ca.39

         * Suda

Ca.28

-

Ca.33

-

Ca.33

-

-

-

-

Ca.55

Ca.35

Bulanma noktası indexi

Ca.25

Ca.15

Ca.21

Ca.15

Ca.25

Ca.19

Ca.20

Ca.18

Ca.19

Ca.100

Ca.23

pH, % 5 suda

Ca.7

Ca.7

Ca.7

Ca.7

Ca.7

Ca.7

Ca.7

Ca.7

Ca.7

Ca.7

Ca.8

Yoğunluk,

23 oC, g/cm3

Ca.0,99

Ca.0,93

Ca.1,00

Ca.0,96

Ca.0,97

Ca.0,94

Ca.0,96

Ca.0,97

Ca.0,97

Ca.1,01

Ca.1,03

Setting noktası

Ca.5

Ca.0

Ca.5

Ca.-2

Ca.0

Ca.-25

Ca.-15

Ca.-3

Ca.-20

Ca.-15

Ca.-25

Viskosite, mPa.s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 25 oC’de

Ca.45

Ca.20

Ca.80

Ca.45

Ca.60

Ca.45

Ca.45

Ca.40

Ca.60

Ca.90

Ca.400

* 10 oC’de

Ca.100

Ca.50

Ca.180

Ca.90

Ca.130

Ca.70

Ca.90

Ca.55

Ca.130

Ca.220

Ca.780

* 0 oC’de

>105

Ca.300

>105

Ca.2800

>105

Ca.130

Ca.220

Ca.230

Ca.260

Ca.380

Ca.1600

Islatma, (2 g/l soda külü içeren distile suda)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 oC’de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 0,5 g yüzey aktif/l çözelti

Ca.80

Ca.160

Ca.75

>300

Ca.90

>300

Ca.160

Ca.85

Ca.150

Ca.140

>300

* 1,0 g yüzey aktif/l çözelti

Ca.25

Ca.75

Ca.30

>300

Ca.25

>300

Ca.70

Ca.30

Ca.60

Ca.65

>300

* 2,0 g yüzey aktif/l çözelti

Ca.5

Ca.30

Ca.15

Ca.210

Ca.10

>300

Ca.35

Ca.15

Ca.20

Ca.35

>300

70 oC’de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 0,5 g yüzey aktif/l çözelti

>300

>300

>300

>300

>300

>300

>300

>300

>300

>300

>300

* 1,0 g yüzey aktif/l çözelti

Ca.80

>300

>300

>300

Ca.180

>300

>300

>300

>300

Ca.100

>300

* 2,0 g yüzey aktif/l çözelti

Ca.30

>300

Ca.100

>300

Ca.75

>300

>300

Ca.80

Ca.210

Ca.50

>300

Yüzey gerilim, (20 oC’de 1 g/l distile suda), mN/m

Ca.29

Ca.29

Ca.30

Ca.30

Ca.29

Ca.30

Ca.30

Ca.30

Ca.30

Ca.33

Ca.41

             

Özellikler: Plurafac LF tipleri, alkoksile edilmiş, baskın olarak dallanmamış yağ alkollerinden oluşur. Etilen oksidin yanı sıra,daha yüksek alken oksitler içerirler. Plurafac LF 031, 131, 132, 231 ve  431 ‘in yağ alkolü zincirleri bir alkil grubunda son bulur. Plurafac LF 1430 özel bir alkoksilattır. Plurafac LF tipleri, berrak veya hafif bulanık sıvılardır. Depolama sırasında pH düşüşüne uğrayabilirler fakat bu durum onların performansını etkilemez.

Çözünürlük:Plurafac LF tiplerinin çözünürlüğü bulanma noktalarıyla aynı hizada artar. Oda sıcaklığının altında bir bulanma noktasına sahip ürünler; alkoller, glikoller veya sodyum kümen sülfonat gibi çözücüler eklenerek berrak çözeltileri oluşturmak üzere hazırlanabilirler. Plurafac LF tiplerinin çözünürlüğü tabloda verilmiştir.

 

Plurafac

LF 120

LF 132

LF 221

LF 224

LF 400

LF 403

LF 404

LF 431

LF 500

LF 600

LF 1430

Distile su

Çözünür

Az çözünür

Çözünür

Çözünmez

Çözünür

Çözünmez

Çözünmez

Çözünmez

Çözünmez

çözünür

Az çözünür

Sodyum hidroksit,

%10

Çözünmez

Çözünmez

Çözünmez

Çözünmez

Çözünmez

Çözünmez

Çözünmez

Çözünmez

Çözünmez

Çözünmez

Çözünmez

HCl  %10

Çözünür

Az çözünür

Çözünür

Çözünmez

Çözünür

Çözünmez

Çözünür

Az çözünür

Çözünür

Çözünür

Opalescent çözelti

Mineral özleri

Az

çözünür

Çözünür

Çözünür

Çözünür

Çözünür

Çözünür

Çözünür

Çözünür

Çözünür

Çözünür

Çözünür

Mil yağı

Az

çözünür

Çözünür

Çözünür

Çözünür

Çözünür

Çözünür

Az çözünür

Çözünür

Opalescent çözelti

Çözünür

Çözünmez

Etanol

Çözünür

Çözünür

Çözünür

Çözünür

Çözünür

Çözünür

Çözünür

Çözünür

Çözünür

Çözünür

Çözünür

İzopropil alkol

çözünür

Çözünür

Çözünür

Çözünür

Çözünür

Çözünür

Çözünür

Çözünür

Çözünür

Çözünür

Çözünür

Viskozite:Plurafac LF’nin sulu çözeltileri hazırlanırken suya yüzey aktif katılması tavsiye edilir. Ters bir uygulamayla hazırlanan çözeltilerin viskositesi belirli konsantrasyonlarda aşırı yüksek olabilir. Plurafac LF tiplerinin su içeriği ve viskozite arasındaki ilşki (mPa.s olarak) aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

Su içeriği

(%)

LF 120

LF 132

LF 221

LF 224

LF 400

LF 403

LF 404

LF 431

LF 500

LF 600

LF 1430

0

45

20

80

45

60

45

45

40

60

90

400

10

50

30

105

55

95

70

65

60

80

120

300

20

55

40

115

60

110

125

85

65

85

175

220

30

55

45

105

60

120

190

145

65

90

205

140

40

50

140

105

70

145

230

6900

70

80

300

85

50

45

75

105

80

180

275

21000

80

60

320

45

60

40

25

70

50

210

215

19000

55

50

195

25

70

35

15

45

35

150

65

11000

20

25

45

15

80

25

10

30

20

40

15

1000

10

10

30

10

90

15

5

20

20

10

10

45

10

10

25

10


.

Kullanım alanları:

 

Plurafac

LF 120

LF 132

LF 221

LF 224

LF 400

LF 403

LF 404

LF 431

LF 500

LF 600

LF 1430

Bira ve mandıra temizleyici

+

 

+

+

+

+

+

+

+

 

+

Petrolik yağlar için emülsifiyerler

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

Şişe yıkama deterjanları

 

+

 

 

 

(+)

 

+

 

 

+

Toz bulaşık yıkama deterjanları

+

 

 

+

 

+

+

+

+

 

+

Evsel temizleyiciler

+

 

+

+

+

+

+

+

 

+

+

Evsel durulama yardımcıları

+

 

+

+

+

+

+

+

+

(+)

+

Kurumsal durulama yardımcıları

+

 

+

+

+

+

+

+

+

 

+

Cam için durulama yardımcıları

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

 

Teknik temizleyiciler

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Köpük gidericiler

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

+

Çamaşır deterjanları

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

(+) bazı özel durumda kullanılabileceğini gösterir.

Plurafac LF tipleri,  non-iyonik yüzey aktiflerle uyumludur. Plurafac LF tipleri ayrıca anyonik  ve katyonik yüzey aktiflerle bir kombinasyon içerisinde kullanılabilirler. Sert sudaki Ca, Mg veya herhangi biriyle reaksiyon vermez, çözünür alkali tuzları, karboksimetil selüloz gibi anyonik polimerler veya Sokalan CA ve PA çeşitleriyle reaksiyon vermez.

Bir hidroksil grubu içerisinde sona eren aralıktaki ürünler; formaldehit, klor bileşikleri, fosfatlar, silikatlar, soda külü, hidroklorik asit, fosforik asit, sitrik asit ve diğer alkali ve asitlerin çoğuna karşı dirençlidir. Bu Plurafac LF 1430 için de geçerlidir. Bir alkil grubuyla sonlananlar, şişe yıkama makineleri için kullanılan deterjanlarda kullanılan alkaliler gibi kuvvetli alkalilere karşı dirençlidir.

Hidroksille sonlanan Plurafac LF tipleri, orta alkallikteki formülasyonlarda, artan sıcaklıklarda uzayan periyotlarda kademeli olarak sarıya dönebilir fakat bu deterjanlık ve köpük karakterine herhangi bir etkiye sahip değildir. Sodyum meta silikat, sodyum hidroksit ve çözünür bir dikloro izosiyanurat gibi diğer maddeler eklenmeden önce , fosfat ve karbonatların üzerine bu yüzey aktifler eklenerek, toz bulaşık yıkama deterjanlarında sarılaşmadan sakınılabilir. Hidroksille sonlanan  Plurafac LF tiplerinin hepsi asitlere dayanıklıdır ancak kuvvetli asidik çözeltiler için en çok Plurafac LF 220, 221 ve 711’in kullanımı en uygun olan ürünlerdir.

Köpük oluşturma:

Non-iyonik yüzey aktifler, yüksek deterjanlık, ıslatma gücü ve kir dağıtıcı kapasiteleriyle ünlüdürler. Fakat Plurafac LF tiplerinin ayırıcı özelliği, çok az köpük oluşturmalarıdır. Bu ürünlerin bazıları, köpük oluşumunu durdurmak için bile kullanılabilir.

Yoğun mekanik hareket içeren temizleme proseslerinde köpük oluşumu sık sık problem olabilir. Kirin çeşidi, makinenin tipi, farklı sıcaklık ayarları ve formülasyondaki diğer maddelerin etkisinin tesiri nedeniyle, standart test metodlarıyla bu yüzey aktiflerin köpük oluşturma davranışlarını tahmin etmek zordur.

Şişe yıkama için alkali dirençli Plurafac LF tipleri

Alkali temizleyicilerde bulunan alkali miktarı köpük oluşturma davranışlarını belirlemede önemli bir rol oynar.

(Plurafac LF 431 ve 1430 değişen alkali konsantrasyonlarında bir bulaşık yıkama makinesinde test edilmiştir) Alkali konsantrasyonu yükseldikçe, düşük sıcaklıkta daha az köpük oluşur. Bu, yıkama makinası bir kaydırma başlangıcında çalıştırıldığında önemlidir. Temizleme prosesi sırasında tüketilen NaOH miktarı tekrar doldurulmak zorundadır.

Uygulama alanları:

Bu Plurafac LF tipleri, çok düşük köpüklü non-iyonik yüzey aktiflerdir. Bunlar köpüğün minimum tutulmak zorunda olduğu deterjan ve temizleyicilerde kullanılırlar. Toz, macun veya sıvı ürünlerde kullanılabilirler.

Bu kategorideki ürünlerin en önemlileri, evsel ve ticari bulaşık yıkama makineleri için, deterjanlar, durulama yardımcıarı, şişe yıkama makineleri için deterjanlar ve süt fabrikası ve bira fabrikaları için olan temizleyicilerdir. Plurafac LF tipleri çamaşır deterjanlarında yüzey aktifler ve köpük kesiciler olarak kullanılabilirler.

Plurafac LF 031: Alkalilere karşı çok dayanıklıdır ve 70 oC’ye kadar olan sıcaklıklarda çok etkili bir ıslatma ajanıdır. En önemli uygulması teknik temizleyiciler ve tekstil yardımcılarıdır. Köpük oluşumu Plurafac LF 224 veya 403 eklenerek kontrol edilebilir.

Plurafac LF 120: Çok etkili bir ıslatma ajanıdır. Başlıca uygulama alanları; bulaşık yıkama makinesi deterjanları, endüstriyel temizleyiciler, ve metaller için sprey temizleyicilerdedir. Ayrıca fosfatlama banyolarında, ve gıda proseslerinde kullanılan makinelerde kullanılan temizleyicilerde kullanılır.

Plurafac LF 403 ile birlikte çok düşük köpük oluşumlu deterjan formülasyonlarında birlikte kullanılabilirler.

Plurafac LF 120 ayrıca, bulk yığınların işlemden geçirilmesi için bir ıslatma ajanı olarak tavsiye edilir.

Plurafac LF 220: Başlıca uygulaması cam için teknik temizleyicilerde ve durulama yardımcılarında kullanım olan hidrofilik bir yüzey aktiftir. Islatıcılık güçlerini, suda dağılabilirliklerini iyileştirmek ve bulanma noktalarını yükseltmek için LF 221 ve 405 ile kombinasyon içerisinde kullanılabilir.

Plurafac LF 221: Evsel ve kurumsal bulaşık yıkayıcılar için, tek başına ya da diğer Plurafac LF tipleriyle kombinasyon içerisinde durulama yardımcılarında kullanılır. Plurafac LF’nin düşük köpük oluşturma eğilimiyle birleşen yüksek ıslatma gücü özellikle teknik temizleyicilerde etkilidir. Kuvvetli asitlere karşı dirençlidir.

Plurafac LF 223: Özellikle tank ve boru hatları temizleyiciler gibi yüksek kir (toprak) dağıtma kapasitesi istenen çok düşük köpüklü yüzey aktif

Detaylı Bilgi ve Sipariş için;

0224 341 15 02

HAMMADDELER Kategorisindeki Diğer Ürünler

ADİPİK ASİT

ADIPIC ACID

AEROSİL 200

AEROSİL 200

AĞIR SODA

SODYUM KARBONAT

AKRİLİK ASİT

ACRYLIC ACID

ALKALİLER

ALKALİLER

ALKAN SÜLFONAT

ALKAN SÜLFONAT

ALKİLPOLİGLUKOZSİD

Alkyl Polyglycoside

ALKOL ETOKSİLATLAR

ALKOL ETOKSİLATLAR

ALLANTOİN

ALLANTOİN

KRİSTAL MENTOL

Toz mentol ekonomik Fiyat , Özellik ve formulasyon

ALUMİNYUM SÜLFAT

ALUMINUM SULFATE

AMİNLER - AMİDLER

AMİNLER - AMİDLER

AMİNOKSİTLER

AMİNOKSİTLER

AMONYAK

AMONYAK

AMONYUM BİFLORÜR

AMONYUM BİFLORÜR

AMONYUM KLORUR

AMMONIUM CHLORIDE

AMONYUM PERSÜLFAT

AMONYUM PERSÜLFAT

AMONYUM SÜLFAT

AMMONIUM SULFATE

ASETİK ASİT

ACETIC ACID

ASETON

ACETONE

ASİTLER

ASİTLER

ATMP (DEQUEST 2000)

ATMP (DEQUEST 2000)

BENZALKONYUM KLORUR

Benzalkonium chloride

BEROL 226

BEROL 226

BETAİN %40

BETAİN %40

BONCUK KOSTİK

BONCUK KOSTİK

BORAKS DEKAHİDRAT

BORAKS DEKAHİDRAT

BORİK ASİT

BORİK ASİT

BUTİL ASETAT

BUTİL ASETAT

BUTİL Dİ GLİKOL

BUTYL DİGLYCOL

BUTİL GLİKOL

BUTYL GLYCOL

ÇİNKO OKSİT

ZINC OXIDE

CMC KARBOKSİMETİL SELULOZ

CMC , FİYAT ve ÖZELLİK

COCOAMFODİACETAT

COCOAMFODİACETAT

COCONUT DIETANOLAMINE

COCONUT DIETANOLAMINE

CTAC 29

CTAC 29

DEHYDOL LS 2/ LS 3

DEHYDOL LS 2/ LS 3

DEHYTOL LT 7

DEHYTOL LT 7

DEMİR SÜLFAT

IRON SULFATE

DEMİR ÜÇ KLORÜR

DEMİR ÜÇ KLORÜR

DİAMONYUM FOSFAT

Diammonium phosphate

DICYANDIAMIDE

DICYANDIAMIDE

DİETANOLAMİN

DİETANOLAMİN

DİETİLEN GLİKOL

DIETHYLENE GLYCOL

DİETİLEN TRİAMİN

DIETHYLENE TRİAMİN

DİĞER KİMYASALLAR

DİĞER KİMYASALLAR

DİMETİCON 100,350,1000

DİMETİCON 100,350,1000

DİETANOLAMİNE

DİETANOLAMİNE

DİMETİLASETAMİD

DİMETİLASETAMİD

DİMETİLFORMAMİD

DİMETİLFORMAMİD

DİPROPİLEN GLİKOL

DİPROPİLEN GLİKOL

DİSODYUM FOSFAT

DISODIUM PHOSPHATE

DMDMH

DMDMH

DTPMP (DEQUEST 2060)

DTPMP (DEQUEST 2060)

E.D.T.A.

E.D.T.A.-EDTA

ESTERQUAT

ESTERQUAT

ETİL ASETAT

ETHYL ACETATE

FORMALDEHİD

FORMALDEHİD

FORMİK ASİT %85

Formic Acid %85

FOSFATLAR - FOSFONATLAR

FOSFATLAR - FOSFONATLAR

FOSFOR PENTAOKSİT

FOSFOR PENTAOKSİT

FOSFORİK ASİT %85

PHOSPHORIC ACID %85

GIDA KATKI MADDELERİ

GIDA KATKI MADDELERİ

GLİKOLLER

GLİKOLLER

GLİSERİN FARMA

GLİSERİN FARMA

GLST

GLST

GLYOXAL 40

GLYOXAL 40

HAFİF SODA

HAFİF SODA

HEDP (DEQUEST 2010)

HEDP (DEQUEST 2010)

HİDROJEN PEROKSİT

HYDROGEN PEROXIDE

HİDROKLORİKASİT

HİDROKLORİKASİT

HİDROKSİETİLSELÜLOZ

HİDROKSİETİLSELÜLOZ

HİNT YAĞI

HİNT YAĞI

İZO PROPİL ALKOL

İZO PROPİL ALKOL

KALSİYUM KARBONAT

KALSİYUM KARBONAT

KALSİYUM KLORÜR

KALSİYUM KLORÜR

KLOR 56-60-90

KLOR 56-60-90

KOKOYAĞI ASİDİ

KOKOYAĞI ASİDİ

KÖPÜK KESİCİ

KÖPÜK KESİCİ

KREM TARTAR

KREM TARTAR

KRİYOLİT

KRİYOLİT

LABSA

LABSA

LAKTİK ASİT

LACTIC ACID

LİKİT KOSTİK

LİKİT KOSTİK

LUTHENSOL T 03/05/06/08

LUTHENSOL T 03/05/06/08

LUVİSCOL VA 64

LUVİSCOL VA 64

MAGNEZYUM KLORÜR

MAGNEZYUM KLORÜR

MAGNEZYUM OKSİT

MAGNEZYUM OKSİT

MAGNEZYUM SÜLFAT

MAGNEZYUM SÜLFAT

MALEİK ANHİDRİT

MALEİK ANHİDRİT

METİLEN KLORİT

METİLEN KLORİT

MONOAMONYUM FOSFAT

MONOAMONYUM FOSFAT

MONOETANOLAMİNE

MONO ETHANOL AMİNE

MONOETİLENGLİKOL

MONOETİLENGLİKOL

MONOPROPİLEN GLİKOL

MONOPROPİLEN GLİKOL

MONOSODYUM FOSFAT

Monosodium Phosphate

MORFOLİN

MORFOLİN

N.METİL PROLİDON

N.METİL PROLİDON

N.T.A

N.T.A

NAFTALİN

NAFTALİN

NAFTALİN SÜLFONAT

NAFTALİN SÜLFONAT

NİTRİK ASİT

NİTRİK ASİT

NP 10 (NONYONİK)

NP 10 (NONYONİK)

NP 6 NONİYONİK (6 MOL)

NP 6 NONİYONİK (6 MOL)

OKZALİK ASİT

OKZALİK ASİT

OLEİK ASİT

OLEİK ASİT

OLEİLAMİNE 2 EO

OLEİLAMİNE 2 EO

ORIAL AÇICI

ORIAL AÇICI

PAYET KOSTİK

PAYET KOSTİK

PEG 40-H CASTOROIL

PEG 40-H CASTOROIL

PEG 400

PEG 400

PEG 7 GLYCERYL COCOAT

PEG 7 GLYCERYL COCOAT

PERKLORETİLEN

PERKLORETİLEN

PHENOXY ETHANOL

PHENOXY ETHANOL

PLURAFAC LF 221

PLURAFAC LF 221

PLURAFAC LF 221

PLURAFAC LF 221

POLİALUMİNYUM KLORUR

POLİALUMİNYUM KLORUR

POLİQUARTENİUM 6

POLİQUARTENİUM 6

POLİVİNİL ALKOL

Polyvinyl Alcohol

POLYQUARTENIUM 10

POLYQUARTENIUM 10

POLYQUARTENIUM 7

POLYQUARTENIUM 7

POTASYUM HİDROKSİT

POTASYUM HİDROKSİT

POTASYUM HİDROKSİT

POTASYUM HİDROKSİT

POTASYUM KARBONAT

POTASYUM KARBONAT

POTASYUM PERMANGANAT

POTASYUM PERMANGANAT

POTASYUM PERSÜLFAT

POTASYUM PERSÜLFAT

POTASYUM SORBAT

POTASYUM SORBAT

POTASYUM TRİPOLİFOSFAT

POTASYUM TRİPOLİFOSFAT

QUARTAMİN

QUARTAMİN

SABOPOL EL 40

SABOPOL EL 40

SABOPOL ELH 40

SABOPOL ELH 40

SABOPOL TA 25

SABOPOL TA 25

SABOSOL DOS 70

SABOSOL DOS 70

SABOSOL NS 25

SABOSOL NS 25

SABOSOL SE 240

SABOSOL SE 240

SARKOSİNAT

SARKOSİNAT

SEDEF

SEDEF

SETEARAT 11

SETEARAT 11

SETEARAT 25

SETEARAT 25

SETYLSTEARYLALKOL 30-70

SETYLSTEARYLALKOL 30-70

SİTRİK ASİT

SİTRİK ASİT

SIVI KARAMEL

SIVI KARAMEL

SLES 28

SLES 28

SLES 70

SLES 70

SODYUM ASETAT

SODYUM ASETAT

SODYUM ASİT PYROFOSFAT

SODYUM ASİT PYROFOSFAT

SODYUM BENZOAT

SODYUM BENZOAT

SODYUM BİKARBONAT

SODYUM BİKARBONAT

SODYUM BİKROMAT

SODYUM BİKROMAT

SODYUM BİSÜLFAT

SODYUM BİSÜLFAT

SODYUM GLUKONAT

SODYUM GLUKONAT

SODYUM HEGZAMETAFOSFAT

SODYUM HEGZAMETAFOSFAT

SODYUM HİDROKSİT

SODYUM HİDROKSİT

SODYUM HİDROSÜLFİT

SODYUM HİDROSÜLFİT

SODYUM KLORAT

SODYUM KLORAT

SODYUM KLORİT

SODYUM KLORİT

SODYUM KÜMEN SÜLFONAT

SODYUM KÜMEN SÜLFONAT

SODYUM LAURİL SÜLFAT

SODYUM LAURİL SÜLFAT

SODYUM METABİSÜLFİT

SODYUM METABİSÜLFİT

SODYUM METASİLİKAT

Sodium Meta Silicate

SODYUM NİTRİT

SODYUM NİTRİT

SODYUM PERKARBONAT

SODYUM PERKARBONAT

SODYUM PERSÜLFAT

SODYUM PERSÜLFAT

SODYUM SAKKARİN

SODYUM SAKKARİN

SODYUM SİLİKAT

SODYUM SİLİKAT

SODYUM SÜLFAT

SODIUM SULFATE

SODYUM SÜLFÜR

SODYUM SÜLFÜR

SODYUM TİYOSÜLFAT

SODYUM TİYOSÜLFAT

SODYUM TRİPOLİFOSFAT

SODYUM TRİPOLİFOSFAT

SODYUM XYLEN SÜLFONAT

SODYUM XYLEN SÜLFONAT

SOLVENTLER

SOLVENTLER

SORBİTOL

SORBİTOL

STEARİK ASİT 18.43

STEARİK ASİT 18.43

STEARİK ASİT 18.65

STEARİK ASİT 18.65

SÜLFAMİK ASİT

SULFAMIC ACID

SÜLFÜRİK ASİT

SÜLFÜRİK ASİT

TARTARİK ASİT

TARTARİK ASİT

TEKNİK ÜRE

TEKNİK ÜRE

TETRA SODYUM PROFOSFAT

TETRA SODYUM PROFOSFAT

TETRAPOTASYUM PROFOSFAT

Tetra-Potassium Pyrophosphate

TİYO ÜRE DİOKSİT

TİYO ÜRE DİOKSİT

TRELİN P30

TRELİN P30

TRİDESİL ALKOL ETOKSİLE

TRİDESİL ALKOL ETOKSİLE

TRİETANOLAMİN %85

TRİETANOL AMİNE %85

TRİKALSİYUM FOSFAT

TRİKALSİYUM FOSFAT

TRİKLORETİLEN

TRİKLORETİLEN

TRİKLOSAN

TRICLOSAN

TRİLON B (E.D.T.A)

TRİLON B (E.D.T.A)

TRİSODYUM FOSFAT

TRİSODYUM FOSFAT

TRİSODYUM FOSFAT

TRİSODYUM FOSFAT

TRİSODYUM SİTRAT

TRİSODYUM SİTRAT

TRİSODYUM SİTRAT

TRİSODYUM SİTRAT

TUZLAR

TUZLAR

YAĞLAR

YAĞLAR

ZOHARTERİC D

ZOHARTERİC D

ZOHARTERİC D

ZOHARTERİC D