Hakkımızda


Hakkımızda

DUYGULARIMIZ

Yaşam bir döngü,bir süreçler bütünüdür.Canlılar ve insan varoluş serüvenleri boyunca kainatın değişmez koşullarına uyum sağlamak ve kendi koşullarını oluşturmak için mucizevi bir serüven geçirmektedir.Gören ve akıl eden bir insan için bütün bu döngünün bir süreçler bütünü olduğunu fark etmesi zor değildir.Mevsimlerin nasıl değiştiğini koşulların nasıl bir döngüyle tekrar ettiğine ve nihayet bütün bu süreçlere insanın nasıl uyum sağladığına baktığımızda bunu daha iyi anlarız.

Bir problemle karşılaşmak ve onu çözmek için içimizde taşıdığımız motivasyon,her koşulda var oluşumuzu tekrar tanımlamak için bir fırsata dönüşür.Modern zamanlar insanın kainatın döngüsüyle bağlantısını gün geçtikçe daha fazla koparmaktadır.Üretende tüketende bunun anlamını unutmuş görünmektedir.İnsan hangi işi yapıyor olursa olsun,yaşamla bağlantısını sorgulamaktan geri durmamalıdır.

Her soru ve cevap bir problemin fark edilmesinden doğar.Uyumlu ve anlamlı olmanın koşuluda gerçek problemleri fark edip cevap üretebilmekten geçer.Hava olmasaydı ateşi,yağmur yağmasaydı toprağı anlayabilirmiydik ? Soru sormasaydık kendimizi tanıyabilirmiydik ?

Bizim serüvenimizde yaşamın ve doğanın kimyası üzerine doğru ve yerinde soruları bulmak için bakışlarımızı bu noktaya çevirdik.Bir ürün ortaya koyarken hedef aldığımız problemi tam olarak çözebilmesine dikkat ettik.Birim başına düşen iş görme kabiliyetini yüksek tutmaya çalıştık.Doğada var olan kimyayı bozmadan ve ona zarar vermeden bunu yapmaya gayret ettik.Ekolojik hammadde her zaman tercihimiz oldu.Ürünlerimizin ve vaatlerimizin arkasında durmayı saygınlığımızın en önemli koşulu olarak gördük.Muhataplarımızla ticaret ahlakımızı insani değerler ve güven üzerine kurduk.

Önemli olan olabildiğince büyümek her şeye ve herkese ulaşmak değil,doğru sınırlar çerçevesinde en işlevsel tanımlamaya ulaşabilmektir.Hedefimiz kaliteyi ve estetiği dolayısıyla uyumu arayanlara hizmet götürmektir.Biz kainata,onun döngüsüne ve insanın ona uyum kapasitesine hayran olmaktan kendimizi alamıyoruz.Doğanın kimyası ellerimizle bir probleme çare olduğunda yaşamdan zevk alıyor ve onu daha anlamlı buluyoruz.

LANSY ; güvenilirliği,kaliteyi,işlevselliği ve doğallığı arayanlar için vazgeçilmez bir seçenektir.Amacımız sanayicimizin üretim aşamalarında yaşadığı teknik sorunların en kaliteli , en ucuz yolla ve en iyi servis hizmeti ile çözülmesidir.Biz buna gönülden inanıyoruz.

Saygılarımızla,

Akın ÇETİNER